Dienos Centrai

Organizacijos padedančios įsilieti ekonomiškame gyvenime, realizuoti savo energiją, ir iš to, galbūt gauti naudos

  • Rūšiuoti pagal:
  • Vertę
  • Išskirti:
  • Regioną

Svėdasų krašto patriotų svetainė

Mūsų bendruomenės kertiniai veiklos principai – savišvieta, pilietiškumas, bendruomeniškumas, patriotizmas, išlikimo strategijos kūrimas kaimui.

Cyrulis – vaikų globos agentūra

Plungės vaikų globos agentūra Cyrulis – tai pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą.

Kultūros centras Ramybė

Visus metus savaitgalių vakarais, o vasaros mėnesiais kasdien, čia vyksta koncertai, kameriniai spektakliai, literatūros vakarai ir knygų pristatymai, nekomercinio kino seansai

Luksnėnų kaimo bendruomenė Spindulys

Alytaus rajono, Luksnėnų kaimo bendruomenė „Spindulys“. Čia rasite informacijos apie kaimelio istoriją, tradicijas, šventes ir kt.

Vaiko dienos lavinimo studija

Idėja sukurti studiją, kurioje vaikas galėtų augti, stiprėti, mokintis ir tobulėti, pradedama įgyvendinti pačiame Kauno miesto centre.

Radviliškio Viltis – dienos užimtumo centras

Bendrija Radviliškio Viltis, yra viešas ne pelno siekiantis, savanoriškas, savarankiškas juridinis asmuo – visuomeninė organizacija, kurios tikslas – atstovauti Radviliškio rajono žmonių su intelekto sutrikimais (ar kitomis negaliomis) ir juos globojančių šeimų interesus ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.

Junior – dienos užimtumo centras

Tikslas – Teikti socialines paslaugas ir sudaryti galimybes paslaugų gavėjams gyventi visavertį gyvenimą bendruomenėje. Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro steigėjas – Vilniaus rajono savivaldybė. Centras yra biudžetinė nestacionari dienos socialinių paslaugų įstaiga, kuri teikia paslaugas jaunuoliams ir suaugusiems nuo 16 – 40 metų turintiems fizinę ir nesunkią protinę negalią, skirta lankytojų bendravimui ir socializacijai. Visos šioje įstaigoje teikiamos paslaugos yra nemokamos.

Moterų užimtumo centras

Leliūnų seniūnijos Moterų užimtumo centras. Mūsų užimtumo centro tikslas – paskatinti moteris aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, realizuoti savo sugebėjimus ten

Moterų užimtumo centras

Moterų užimtumo centras – tai pagalba moterims užsidirbti pinigų ir taip pilnavertiškai įsilieti į ekonominį ir socialinį gyvenimą.