Paramos fondai

Paramos fondo veiklos pagrindinis tikslai – labdaros/paramos bei kitokios pagalbos teikimas.
Paramos fondai tai savo pavadinimą turinčios viešosios juridinės organizacijos, kurios rūpinasi asmenimis/organizacijomis, kurios pačios nesugeba išlipti iš ištikusių sunkumų.

  • Rūšiuoti pagal:
  • Vertę
  • Išskirti:
  • Regioną

Rugute – paramos ir labdaros centras

Labdaros paramos fondo „Rugutė“ tikslas – labdaros teikimas vaikams, sergantiems ir sirgusiems piktybinėmis ligomis, jų šeimoms bei remti onkologijos mokslo ir praktikos vystymą.

Anykščių vaikų paramos ir užimtumos centras

Mes teikiame paramą našlaičiams, vaikams iš rizikos grupių, daugiavaikių, socialiai remtinų šeimų, taip pat seneliams ir fizinę negalią turintiems žmonėms. Prie šios organizacijos veikė labdaringa valgykla.
Mūsų centro misija – saugoti ir skatinti rizikos grupių, daugiavaikių, socialiai remtinų šeimų vaikų ir jaunimo socialinę gerovę ir užimtumą, teikti jiems atvirą, teisingą ir rūpestingą paramą, kuri jiems padėtų ir juos įgalintų būti lygiaverčiais visuomenės nariais.