Mokyklos, gimnazijos

Mokykla – mokymo bei auklėjimo įstaiga, patalpa, pastatas, kur mokoma.
Gimnazija – sustiprinto mokymo bei auklėjimo įstaiga.

  • Rūšiuoti pagal:
  • Vertę
  • Išskirti:
  • Regioną

Ryškėnų pradinė mokykla

Ryškėnų pradinės mokyklos tinklalapis. Svetainė sukurta 2012 metais. Mokykla yra Telšių rajone Ryškėnų sen. Šiuo metu mokykloje veikia ikimokyklinio ugdymo grupė 3-5 metų vaikams. Priešmokyklinio ugdymo grupė. Dvi jungtinės pradinės klasės ir jungtinė Lauko Sodos skyriaus klasė. Direktorius Jonas Gaurylius.

Šaltinio pagrindinė mokykla

Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos oficialus tinklapis. Mokykla vykdo bendrojo lavinimo mokyklos pradinio ir pagrindinio mokslo programą.

Kauno Tirkiliškių pradinė mokykla

Mokykla, teikianti pradinį išsilavinimą Tirkiliškių ir Kazliškių mikrorajonų 7-11 metų vaikams, suteikianti kasdienę paramą specialiųjų poreikių vaikams. Dirba patyrę pedagogai.

Vilniaus r. Veriškių pradinė mokykla

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Vilniaus krašte, kurio didžiąją dalį gyventojų sudarė lenkų tautybės žmonės, pradėtos plačiai steigti lietuviškos mokyklos. Jų tikslas – padėti visiems žmonėms sėkmingai integruotis į nepriklausomos valstybės gyvenimą, tapti lygiaverčiais Lietuvos piliečiais, geriau pažinti jos istoriją, kalbą, kultūrą, o taip pat – išsaugoti lietuvių kalbą, puoselėti lietuvybę.

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykla

Valstybinė švietimo įstaiga teikianti bendrąjį vidurinį ir meninį(muzikos ir dailės)išsilavinimą(1-12 klasės).Vytauto Mikalausko menų mokyklos misija – suteikti visavertį bendrąjį ir meninį ugdymą

Kantaučių pagrindinė mokykla

Kantaučių pagrindinės mokyklos tinklapis, pateikiantis naujausią informaciją apie šią mokyklą. Aktualiausios naujienos.

Jūrų kadetų mokykla

Jūrų kadetų mokykla – bendrojo lavinimo mokykla, vykdanti netradicinio ugdymo (kadetų) pagrindinio (ir vidurinio) ugdymo programas, suteikianti bendrąjį pagrindinį (ir vidurinį) išsilavinimą

NKKM kompiuterių mokykla

NKKM kompiuterių mokykla skelbia moksleivių priėmimą 2009-2010 mokslo metams
5-7 klasių moksleivius kviečiame į kompiuterinį kursą „Informacinių technologijų abėcėlė“

Priekulės vidurinė mokykla

Klaipėdos rajono, Priekulės savivaldybės vidurinė mokykla

Radvilų ginmazija

Vilniaus Radvilų gimnazija – švietimo įstaiga, kurios darbuotojai (pedagogai) savo veiklą grindžia šiuolaikiniais progresyviais metodais,

  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
  • Puslapis 1 iš 3